เปิดตัว .ไทย 11 มี.ค. 54 12:00น.

รายได้จากการประมูล

70%

นำไปจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ

30%

แบ่งให้ผู้เสนอชื่อที่ได้รับคัดเลือกจำนวนเท่า ๆ กัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ (ตลอด 24 ชั่วโมง)
twitter : @thnicf
email : staff@thnic.co.th
tel : (+66) 0 2105 4007
ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

ภาพงานเปิดตัว .ไทย

คลิปโฆษณา .ไทย
ข่าว .ไทย (dot Thai News)
THNIC Press Release
Close Me!

THNIC Press Release

๑๙/๐๑/๒๐๑๑

มูลนิธิทีเอชนิค เปิดตัวชื่อโดเมนใหม่ "ดอทไทย"
อ่านต่อ (more)

 • THNIC Press Release

  THNIC Press Release

  ๑๙/๐๑/๒๐๑๑

  มูลนิธิทีเอชนิค เปิดตัวชื่อโดเมนใหม่ "ดอทไทย"
  อ่านต่อ (more)

 • เช้าข่าวข้น

  เช้าข่าวข้น

  ๒๐/๐๑/๒๐๑๑

  สัมภาษณ์ สด คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ทางโทรศัพท์
  อ่านต่อ (more)

 • สกูปข่าวทีวีไทย

  สกูปข่าวทีวีไทย

  ๒๐/๐๑/๒๐๑๑

  สกูปข่าวงานเปิดตัว .ไทย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation)
  อ่านต่อ (more)

 • PC Today Thailand

  PC Today Thailand

  ๑๘/๐๑/๒๐๑๑

  THNIC เปิดให้จดโดเมน .ไทย เป็นภาษาท้องถิ่น เพื่อคนไทย
  อ่านต่อ (more)

 • Thairath Online

  Thairath Online

  ๑๘/๐๑/๒๐๑๑

  "ดอทไทย" โดเมนเลือดไทย กรรมสิทธิ์เฉพาะคนไทย
  อ่านต่อ (more)

 • The Nation

  The Nation

  ๑๙/๐๑/๒๐๑๑

  First auction of 'Dot.Thai' URLs raises BT61,000
  อ่านต่อ (more)

 • Voice TV

  Voice TV

  ๑๘/๐๑/๒๐๑๑

  เกิดแล้ว... 'โดเมนภาษาไทย'
  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในไทยกว่า 20 ล้านคน จะมีโอกาสตั้งโดเมน ในชื่อดอทไทยเป็นครั้งแรก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  อ่านต่อ (more)

 • Thailand Science Park

  Thailand Science Park

  ๑๙/๐๑/๒๐๑๑

  THNiC เปิดตัว "ดอทไทย"
  THNiC ผู้เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เปิดตัว “ดอทไทย” หวังลดช่องว่างทางด้านภาษาและเพิ่มทางเลือกของผู้ที่ยังขาดโอกาสการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
  อ่านต่อ (more)

 • eventpro

  eventpro

  ๑๙/๐๑/๒๐๑๑

  ดอทไทย โดเมนไทย มาแล้วครับ
  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดตัวชือโดเมนภาษาไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ที่ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC)
  อ่านต่อ (more)

 • i3

  i3

  ๒๓/๐๑/๒๐๑๑

  มูลนิธิทีเอชนิค เปิดตัวชื่อโดเมนใหม่ "ดอทไทย"
  ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์หลักของชื่อโดเมนดอทไทย...
  อ่านต่อ (more)

 • thumbsup

  thumbsup

  ๒๓/๐๑/๒๐๑๑

  ข่าวประชาสัมพันธ์: มูลนิธิทีเอชนิค เปิดตัวชื่อโดเมนใหม่ “ดอทไทย”
  ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์หลักของชื่อโดเมนดอทไทย...
  อ่านต่อ (more)

 • กรุงเทพธุรกิจ

  กรุงเทพธุรกิจ

  ๑๙/๐๑/๒๐๑๑

  ข่าวประชาสัมพันธ์: มูลนิธิทีเอชนิค เปิดตัวชื่อโดเมนใหม่ “ดอทไทย”
  ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์หลักของชื่อโดเมนดอทไทย...
  อ่านต่อ (more)